Menu XYZ Subbing Man

Mới cập nhật

Ngày Thanh trừng

Bối cảnh ở 1 nước Mỹ giả tưởng do 1 đảng chuyên chế cai trị, bộ phim nói về các nhân vật không quen biết...

Đấu Trí Tội Phạm phần 6

Phần 6 của seri phim Criminal Minds, được phát sóng từ ngày 23 tháng 9 năm 2010 đến ngày 19 tháng 5 năm...

Đấu Trí Tội Phạm phần 5

Phần 5 của seri phim Criminal Minds, được phát sóng từ ngày 23 tháng 9 năm 2009 đến ngày 26 tháng 5 năm...

Đấu Trí Tội Phạm phần 1

Phần 1 của seri phim Criminal Minds, được phát sóng từ ngày 22 tháng 9 năm 2005 đến ngày 10 tháng 5 năm...

Scorpion phần 4

Cuộc phiêu lưu (phá hoại) của các thiên tài trong công ty Scorpion.

Đấu Trí Tội Phạm phần 4

Phần 4 của seri phim Criminal Minds, được phát sóng từ ngày 24 tháng 9 năm 2008 đến ngày 20 tháng 5 năm...