Menu XYZ Subbing Man

Criminal Minds (0 video - 7 phim)

Cập nhật mới nhất 25/07/2019 20:03

Criminal Minds

Đấu Trí Tội Phạm phần 10

Tập 18: Rock Creek Park

Đấu Trí Tội Phạm phần 8

Tập 23, 24: Brothers Hotchner, The Replicator

Đấu Trí Tội Phạm phần 6

Tập 24: Supply and Demand

Phần 6 của seri phim Criminal Minds, được phát sóng từ ngày 23 tháng 9 năm 2010 đến ngày 19 tháng 5 năm 2011. Đội hình BAU gồm có: David Rossi, Emily Prentiss, Derek Morgan, Spencer Reid, Jennifer "JJ" Jareau, Penelope Garcia, Ashley Seaver (xuất hiện từ tập 10), Aaron "Hotch" Hotchner.

Đấu Trí Tội Phạm phần 5

Tập 23: Our Darkest Hour

Phần 5 của seri phim Criminal Minds, được phát sóng từ ngày 23 tháng 9 năm 2009 đến ngày 26 tháng 5 năm 2010. Đội hình BAU gồm có: David Rossi, Emily Prentiss, Derek Morgan, Spencer Reid, Jennifer "JJ" Jareau, Penelope Garcia, Aaron "Hotch" Hotchner.

Đấu Trí Tội Phạm phần 1

Tập 22: The Fisher King, Pt. 1

Phần 1 của seri phim Criminal Minds, được phát sóng từ ngày 22 tháng 9 năm 2005 đến ngày 10 tháng 5 năm 2006. Đội hình BAU gồm có: Jason Gideon, Derek Morgan, Elle Greenaway, Spencer Reid, Jennifer "JJ" Jareau, Penelope Garcia, Aaron "Hotch" Hotchner.

Đấu Trí Tội Phạm phần 4

Tập 26: and Back

Phần 4 của seri phim Criminal Minds, được phát sóng từ ngày 24 tháng 9 năm 2008 đến ngày 20 tháng 5 năm 2009. Đội hình BAU gồm có: David Rossi, Emily Prentiss, Derek Morgan, Spencer Reid, Jennifer "JJ" Jareau, Penelope Garcia, Aaron "Hotch" Hotchner.